Villkor

Privatpersoner

 • Bokning görs genom att kontakta oss via e-post eller telefon för att kontrollera tillgänglighet.
 • När tillgängligheten är bekräftad skickas en länk ut till ett bokningsformulär. När detta formulär är ifyllt anses bokningen bekräftad.
 • Bokning är bindande om inte avbeställningsskydd tecknats.
 • Avbeställningsskydd tecknas via bokningsformuläret och kostar 100 kronor per rum. Avbeställningsskyddet gäller avbeställning fram till och med en vecka innan ankomst. Efter detta gäller endast avbokning mot läkarintyg.
 • Vid avbokning med avbeställningsskydd återbetalas allt utom kostnaden för avbeställningsskyddet.
 • Tillägg i form av hyra av sängkläder/handduk, frukostbuffé samt avbeställningsskydd betalas också i samband med bokning.
 • Bokning betalas via bankgiro/företagsswish mot faktura eller via Klarna enligt önskemål vid bokning. Faktura skickas ut och bokningen betalas i samband med bokning.
 • Boende förbinder sig att uppträda med hänsyn till övriga gäster, vara varsam med lokaler och inventarier samt att respektera regler kring kvällsro, hygien i kök mm.
 • Information kring regler och annat bra att veta finns på rummet vid ankomst.
 • Incheckning sker tidigast kl 15.00 och utcheckning senast kl 12.00 om inget annat är överenskommet.

Företag

 • Vid företagsbokning gäller särskilda regler enligt nedan.
 • Företagsbokning sker genom direktkontakt via e-post eller telefon.
 • Vid företagsbokning gäller följande avbokningsregler:
  – Från bokning fram till 2 månader innan första dag på bokningen gäller återbetalning med 90% av bokningens kostnad (inklusive ev tillägg) vid avbokning.
  – Från 2 månader innan fram till 1 månad innan första dag på bokningen gäller återbetalning med 75% av bokningens kostnad (inklusive ev tillägg) vid avbokning.
  – Från 1 månad innan fram till 2 veckor innan första dag på bokningen gäller återbetalning med 50% av bokningens kostnad (inklusive ev tillägg) vid avbokning.
  – Från 2 veckor innan fram till 1 vecka innan första dag på bokningen gäller återbetalning med 25% av bokningens kostnad (inklusive ev tillägg) vid avbokning.
  – Från 1 vecka innan fram till första dag på bokningen gäller ingen återbetalning vid avbokning.
 • Bokning skall betalas mot faktura. Faktura skickas i samband med bokning. Betalningsvillkor 30 dagar netto.
 • Eventuella tillägg under exempelvis konferens tilläggsdebiteras efter avslutad konferens med betalningsvillkor 30 dagar netto.
 • Företagskund blir ersättningsskyldig för ev skadegörelse som gäster under företagsbokningen orsakar.
 • Bokande företag förbinder sig att se till att 4hearts b&bs regler kring ordning och hänsyn följs av deltagarna för företagsbokningen.

GDPR och Personuppgiftslagen (PUL)

 • Dina personuppgifter hanteras i enlighet med gällande bestämmelser i personuppgiftslagen (PUL). I samband med bokning lagras dina personuppgifter och kontaktuppgifter hos oss.
 • Genom att boka rum hos 4hearts b&b och godkänna våra villkor godkänner du/ni att de uppgifter du/ni lämnar får får lagras för eget bruk och statistik. Vi använder uppgifterna för att hantera er bokning.
 • Vi lämnar inte ut några uppgifter till tredje person.
 • Vill du ta del av vilka uppgifter vi har sparade om dig går det bra att kontakta oss på bb@4hearts.se.